پنل دوم همایش صلح و ثبات در غرب آسیا با عنوان ” راهبرد امنیتی کنشگران منطقه ای و فرا منطقه ای در غرب آسیا”  روز دوشنبه در سالن اجتماعات مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تهران برگزار شد .

همایش صلح و ثبات در غرب آسیا با عنوان “یک منطقه، یک سرنوشت ” از پیش کنفرانس های سومین کنفرانس امنیتی تهران صیح امروز با سخنان دکترکمال خرازی آغاز بکار کرد.

در این پنل دکتر ابوالفضل علمایی فر با ارایه مقاله ای با عنوان “منافع اقتصادی و نگرانی های امنیتی ” به بررسی وضعیت چین و نقش این کشور آسیایی در امنیت منطقه غرب آسیا پرداخت و گفت : چین به لحاظ اقتصادی و سیاسی در وضعیتی قرار دارد که خواه نا خواه باید توجه بیشتری به غرب آسیا داشته باشد.

وی با اشاره به روابط جمهوری اسلامی ایران و چین افزود : مزیت های ترانزیتی ایران باعث شده است که  ایران به نوعی سپر امنیتی چین در شرق آسیا باشد . این دو کشور در واقع در منطقه منافع مشترک دارند.

دکتر علمایی فر اظهار کرد : منافع اقتصادی ، نگرانی های امنیتی چین و نیز سیاست و راهبرد یک پهنه ، یک راه، این کشور را به جای رسانده است که چین بال های خود را باید به غرب آسیا گسترش دهد .

وی گفت : ایران دارای جایگاه مهمی در یکی از مهمترین استراتژی های چین است و دو کشور باید از این فرصت به خوبی استفاده کنند.

در ادامه این بحث دکتر ابوالحسن خلج منفرد مقاله ای با عنوان ” ترکیه ، چالش آرمانها و واقعیت” ارایه کرد و به  بررسی جایگاه ترکیه در صلح و امنیت غرب آسیا پرداخت.

وی با بیان جایگاه کنونی حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه گفت : احزاب سیاسی ریشه در شکافهای اجتماعی هر کشوری دارد و اکنون کشور ترکیه با چهار شکاف عمده تاریخی و اجتماعی مواجه است که همواره دولت ها در این کشور با این شکافها کم و بیش درگیر بوده اند.

وی افزود : شکاف بین غرب گرایی و اسلام گرایی که پیشینه آن به دوره امپراتوری عثمانی بر می گردد ، شکاف ناسیونالیستی که همواره بین ترکها و کردها وجود داشته است، شکاف مذهبی بین علوی ها و جامعه اهل سنت و بالاخره شکاف اقتصادی در جامعه ترکیه ، شکافهایی هستند که در دوره های مختلف همواره تعیین کننده اصلی در این کشور بوده اند.

دکتر خلج منفرد با اشاره به جایگاه حزب عدالت و توسعه در حاکمیت این کشور ، گفت : عدالت و توسعه به عنوان یک حزب فراگیر با فاصله گیری از مسایل عقیدتی و دینی و برداشت صحیح و اصولی از این شکافها تلاش کرد از این شکافها برای تثبیت اقتدار خود استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد : حزب عدالت و توسعه که با استفاده از فضای آشوب ناشی از این شکافها ، سالهاست که قدرت را در این کشور به دست گرفته، اکنون با فاصله گرفتن از ایدیولوژی اسلامی و کنار آمدن با کمال ایسم و نوگرایی و نیز راضی کردن کردها و علوی ها ، این شکافها را تحت کنترل خود درآورده است و به نظر می رسد اقتدار این حزب سالها ادامه خواهد یافت.

وی گفت : ما و ترکیه در کنار برخی اختلافات درمباحث مختلف اشتراکات و منافع مشترک فراوانی داریم که باید با توجه به این واقعیتها روابط خود را با ترکیه تعریف کرده و پیش ببریم.

دکتر سید مهدی حسینی تقیس آباد، هم با ارایه مقاله ای با عنوان “روسیه و ارتقای جایگاه منطقه ای” گفت : روسیه اکنون نگاه به غرب ندارد و رویکرد و سیاست اورآسیایی را در پیش گرفته است و ولادیمیر پوتین در سیاستهای جدید خود به دنبال تثبیت جایگاه منطقه ای روسیه است که جمهوری اسلامی ایران هم در اورآسیا گرایی روسیه جایگاه دارد.

وی افزود : روسیه امروز در مسایل منطقه ای با چین ، ایران و ترکیه همکاری می کند ، هرچند که ممکن است در برخی مسایل با چین اختلاف داشته باشد.

در پایان پنل دوم این همایش دکتر ماشاالله شاکری مقاله ای با عنوان “پاکستان ، رویکرد نوین ژئوپلیتیک ” به بررسی جایگاه پاکستان به عنوان کشور همسایه ایران در امنیت منطقه ای پرداخت و گفت : پاکستان با جمعیتی ۲۰۰ میلیون نفری به عنوان یکی از همسایگان مهم ما ، دارای پیشنیه تاریخی و اشتراکات فرهنگی فراوانی با ایران است.

وی گفت : امروز پاکستان قربانی تروریسم و نا امنی است که این ناامنی بر کشورهای منطقه و همسایگان از جمله جمهوری اسلامی ایران ، افغانستان و هند تاثیر دارد و ریشه این ناامنی ها را باید در توسعه نیافتگی فقر، بیکاری و تنگدستی مردم در این کشور جستجو کرد.

وی تاکید کرد : عامل اصلی ناامنی و مشکلات امنیتی و تروریسم در پاکستان توسعه نیافتگی است به طوری که این ناامنی در برخی مناطق فقیر  این کشور از جمله بلوچستان پاکستان بیشتر به چشم می خورد.

دکتر شاکری گفت : جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک همسایه مسوول و توانمند می تواند در از بین بردن و تقلیل فقر ، نابرابری در بلوچستان پاکستان نقش ایفا کند و با تامین بخشی از انرژی گاز و برق این مناطق به پاکستان برای مبارزه با فقر و ناامنی کمک کند ، ایجاد امنیت و مبارزه با تروریسم در این کشور همسایه در گرو ریشه کنی فقر است./