گزارش تصویری سخنرانی و مصاحبه مطبوعاتی دکتر کمال خرازی  در همایش صلح و ثبات در غرب آسیا با عنوان ” ایران و نظم منطقه ای در حال ظهور در غرب آسیا” که  قبل از ظهر روز دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ در سالن اجتماعات مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تهران برگزار شد.