گزارش سخنرانی دکتر کمال خرازی در “همایش صلح و ثبات در غرب آسیا- یک منطقه یک سرنوشت”

منبع : ایرنا

http://vid6.irna.ir/1397/13970928/3662231/3662231-44741.mp4