نظام‌الدین زاهدی معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان عصر روز دوشنبه در پنل دوم دومین کنفرانس امنیتی تهران که با عنوان “اقتصاد و امنیت منطقه‌ای” به ریاست محمد خزاعی رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد و امنیت رابطه دو سویه دارند و در واقع می‌توان گفت رابطه بین این دو مقوله مثل تناسب سبب و نتیجه است.

 این دیپلمات ارشد تاجیکستانی در سخنان خود با بیان اینکه در کشوری که امنیت وجود داشته باشد رشد و توسعه نیز محقق می‌شود، ادامه داد: رابطه امنیت و اقتصاد مثل تناسب سبب و نتیجه است. ضعف اقتصاد در منطقه بعضا منجر به ایجاد تروریسم شده است و ما عموما به نتیجه توجه می‌کنیم و از سبب‌ها غفلت می‌کنیم. مثلا ما با تروریسم مبارزه می‌کنیم ولی چندان به عاملیتی که باعث ایجاد تروریسم در منطقه شده است، توجه نداریم.

معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان با اشاره به ائتلاف‌های بین‌المللی که در عرصه سیاسی و نظامی ایجاد می‌شود، ادامه داد: وقت آن رسیده که ائتلاف‌هایی نیز برای جلوگیری یا مبارزه با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیز ایجاد کنیم و در این زمینه می‌توانیم در راستای تامین امنیت نیز موفق شویم.

این دیپلمات عالی‌ رتبه تاجیکستان در پایان سخنان خود، گفت: قطعا افزایش همکاری منطقه‌ای و همگرایی در این زمینه به تامین امنیت در منطقه کمک می‌کند.